Consells pràctics de l’Agència de Residus de Catalunya sobre prevenció i gestió dels residus domèstics durant la situació originada pel COVID19 en l’etapa de desescalada

En la situació en la què ens trobem com a conseqüència del COVID19, convé que la ciutadania tingui present alguns consells pràctics per a prevenir i gestionar els residus domiciliaris durant l’etapa de desescalada: Cal continuar posant especial atenció a les activitats de prevenció i consum responsable de forma que es minimitzi la generació de residus. En particular,…