SEU ELECTRÒNICA I TRANSPARÈNCIA

SITMUN, Sistema d’Informació Territorial Municipal

Logo Sitmun

CONVOCATÒRIA DE PLENS

INFORMACIÓ AL CONTRIBUENT

Ordenances fiscals

Impostos i taxes

Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès
C. Progrés, 22
17500 – Ripoll
Telèfon: 972 700 146
e-mail: recaptacio@cerdanyaripolles.cat
web: cerdanyaripolles.cat   –> En l’apartat de Tràmits es pot sol·licitar domiciliacions bancàries, fraccionaments i ajornaments, certificats de pagament, identificar l’infractor de les denúncies de trànsit, efectuar queixes i suggeriments,…etc.

Impostos a pagar: Vehicles, IBI Urbana i Rústica, Escombraries i IAE.

L’horari del Consorci és: De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores. Des de l’11 de setembre fins al 31 de maig també obert el dimarts de 16h. a 19h.

Sistemes de pagament – Efectiu – Xec conformat – Transferència bancària – Banca electrònica

Terminis de cobrament

Períodes de cobrament de l’exercici 2024
1r període de cobrament (1 de febrer a 2 d’abril) – Anunci

  •  Impost sobre vehicles de tracció mecànica

2n període de cobrament (15 d’abril a 1 de juliol) – Anunci

  • IBI Urbana
  • IBI Rústica
  • Escombraries

Previsió de cobrament dels rebuts domiciliats: 7 de maig (escombraries), 3 de juny (IBI Urbana i Rústica)

3r període de cobrament (15 de setembre a  15 novembre) – 

  • IAE

Previsió de cobrament dels rebuts domiciliats: 5 d’octubre (IAE)

Servei d’aigua

GIACSA
Plaça de l’Om, 3
17869 – Llanars
Horari d’atenció al Públic:
Els divendres de 11:30 h. a 13:15 h.
Telèfons: 900 818 482 / 938 722 002
Impostos a pagar: Aigua
Facturació: Trimestral

Cementiri municipal

Ajuntament de Llanars
Pl. de l’Om, 3
17869 – Llanars
Telèfon: 972 740 361
Impostos a pagar: TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

DIVERSOS

Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès

Alliberat’t de la violència Masclista

Pla d’acció per a les diversitats sexuals i de gènere

Pla Local de Joventut 2020-2023

Agricultura i Medi ambient

Mapa de la protecció envers a la contaminació lumínica a Catalunya

Aprovat per RESOLUCIÓ ACC/2338/2023, de 25 de juny

http://sig.gencat.cat/visors/pcl.html

Plans de gestió de dejeccions ramaderes

Nota informativa nova aplicació eDERAN  enllaç

Deixalleria de Camprodon
Carretera de Molló (c-38 km 12.3)
Horari: dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge: de 10:00h a 14:00h

Serveis Socials

Calendari Serveis Socials

  • Any 2023 – Primer dijous de cada mes Treballadora social. Àrea de Gent Gran i Diversitat Funcional.
  • Any 2023 – Primer dimecres de cada mes.Treballadora Social. Àrea d’adults (infància i família) i exclusió

Cal demanar cita prèvia trucant al Consorci de Benestar Social del Ripollès ( tel. 972 715 839)

Registre civil

Oferta pública

Estadística municipal

Qualitat de vida

Activitat econòmica

Mercat del treball