Llanars - Entitats - Comissió de festes

Comissió de Festes

La comissió de festes actual es va formar fa 9 anys, per tal de col·laborar amb l’organització dels actes culturals i festius del poble, essent continuació de la Societat Joventut Llanarenca. Actualment el formen un grup de 15 persones que col·laboren amb l’organització i execució de tots els actes d’estiu, la Festa Major, cavalcada de Reis, carnestoltes, sant jordi, la fira de pagès, espectacle i quina per la Marató de TV3, quines per Nadal, St Esteve,…

Dansaires de l’Om

Els dansaires de l’Om es va formar l’any 1997. Un grup de joves del poble es van unir amb la intenció de recuperar el Ball del Roser que s’havia ballat a Llanars fa més de 70 anys. A part del Ball de Roser, s’han anat incorporant més danses tradicionals catalanes, i cada any per la Festa Major de Llanars, els Dansaires ballen a la plaça de l’Om. Actualment, el formen 12 dansaires grans i 22 dansaires del grup del més petits.

La Cooperativa

L’edifici de la Cooperativa el va adquirir l’entitat Cooperativa Obrera Llandarense a un particular a finals de l’any 1929. Els associats, a mitjans de 1930, per mitjà d’un impost de prestació personal van finançar les obres de condicionament. L’Ajuntament de Llanars, el 15 de març de 1939, va sol·licitar al Govern Civil de Girona de fer us de l’edifici com a oficines municipals davant el fet que la casa de la vila estava força malmesa a resultes de la guerra.

Llegir més

Durant el període dictatorial foren els organismes oficials els que en controlaren el funcionament. Amb el retorn de la democràcia, el 4 de desembre de 1980, divuit llanarencs es reuniren per tornar a posar en funcionament l’entitat, sota el nom de Sociedad Cooperativa Limitada Llanarense. No obstant, davant les dificultats per revitalitzar-la, la junta de la societat per acord de 17 d’octubre de 1987, acordà de donar l’edifici al municipi amb la voluntat que tingués una funció social, el que l’Ajuntament acceptà per acord de 22 d’octubre del mateix any. A partir d’aquí i durant uns quants anys aquest immoble acollí novament les oficines municipals, això fins l’any 1992 en que es van traslladar a l’actual seu de la Plaça de l’Om. Posteriorment, la Cooperativa fou la seu de Protecció Civil de la Vall de Camprodon. Davant la necessitat de remodelació de l’edifici, el 17 d’octubre de 2007 l’Ajuntament va aprovar el projecte de “Rehabilitació edifici per a locals d’entitats i magatzem “La Cooperativa” i les obres es van adjudicar per acord de 14 de desembre de 2007; es van executar i finalitzar el 21 de novembre de 2008 i es van inaugurar el 21 de març de 2009. Des d’aquest moment fins a l’actualitat s’ha mantingut el seu ús social.
– Planta soterrani: Aula de Música
– Planta baixa: Oficina de correus
– Plantes primera i segona: Sales per a reunions, tallers i activitats diverses.

Llanars - Entitats - Joventut Llanarenca

Joventut Llanarenca

La Societat Juventut Llanarense, el 28 de novembre de 1961, va adquirir el terreny a l’actual carrer Catalunya, 1, per d’edificar-hi la seva seu social. En les obres hi participaren activament la majoria de famílies del poble a través de jornals de prestació i el 15 de juliol de 1962 es va inaugurar com a Sala de Ball. En aquella època hi van passar molts solistes i grups musicals de renom i es van fer representacions teatrals. L’any 1971 la societat va dignificar i ampliar la sala de ball amb construcció del vestíbul, l’escenari, les llotges laterals i el bar, i va seguir organitzant els balls durant les festes locals i festivitats importants, coordinant els actes de la festa major.

Llegir més

El 15 de maig de 2013, atenent que l’Ajuntament de Llanars feia més de 20 anys que es feia càrrec de la gestió, manteniment i despeses de l’immoble, es va signar un conveni entre l’Associació Joventut Llanarenca i l’Ajuntament de Llanars pel qual la societat cedia gratuïtament l’ús de l’immoble pel termini de trenta anys prorrogables i en contrapartida l’Ajuntament adquiria el compromís de fer-se càrrec de les inversions necessàries per adequar-lo a normativa i també, com ja venia fent, de les despeses generals de gestió i funcionament. El 21 de març de 2013, el consistori va aprovar el projecte d’Adequació de la sala polivalent de Llanars, fase 1, que preveia l’adequació de la zona d’entrada i les instal·lacions de protecció contra incendis, elèctrica del conjunt i d’aigua de la zona afectada. Les obres es van adjudicar el 19 de setembre de 2014 i, posteriorment, el 30 de desembre de 2014, es va adjudicar una segona fase que preveia obres a la planta altell i a les llotges. El conjunt d’actuacions es va finalitzar el 26 de març de 2015. L’acte d’inauguració, el 28 de març de 2015, el va presidir el Vicepresident de la Diputació de Girona, entitat que, tot i l’elevat cost de les obres, va possibilitar la seva materialització en col·laborar econòmicament en el seu finançament mitjançant diverses línies d’ajut.

Llanars - Entitats - CEIP Les Moreres

CEIP Les Moreres

L’Escola Les Moreres de Llanars forma part de la ZER LA VALL DEL TER, juntament amb l’escola La Daina (Vilallonga de Ter), l’Esquirol ( Ogassa) i Els Pinets ( Sant Pau de Segúries).

Una Zona Escolar Rural (ZER) fa referència a l’agrupació d’escola rurals públiques a diferents poblacions rurals.

Adreça: Carrer del Quintà nº 2 – 17869 – Llanars – telèfon: 972 13 00 19
Web: www.xtec.es/centres/b7002065
E-mail: b7002065@centres.xtec.es

Piscina Municipal

Un dels equipaments més importants és la piscina municipal, construïda amb l’ajut dels veïns per mitjà de jornals de prestació i sense comptar amb l’ajut de cap organisme oficial. La piscina va ser inaugurada en 1980.

Els Abonaments es fan a les Oficines de l’Ajuntament de Llanars, cal portar DNI i fotografia mida carnet. Per fer els Abonaments familiars s’ha de portar Llibre de Família, DNI i fotografia mida carnet de tots els membres de la família.
Per entrar a la Piscina cal presentar l’Abonament.

Temporada 2023: del 22 de juny al 3 de setembre de 2023

Horari: de 10:00h – 19:00h

L’Abonament es farà a les oficines de l’Ajuntament de Llanars en horari de 9:00h a 14:30h de dilluns a divendres. També es pot sol·licitar amb antelació enviant foto, còpia de DNI i justificant de pagament al correu electrònic: cultura@llanars.cat.
Número de compte per fer transferència:  ES49 0081 1719 0500 0104 3307

L’Adquisició de l’entrada o de l’abonament de temporada implica el coneixement i acceptació de les condicions establertes per l’Ajuntament, i l’obligatorietat a complir amb les normes de funcionament i seguretat internes de les instal·lacions i de la que sigui d’aplicació, incloent les directrius i instruccions del personal de la piscina.

Inici Temporada 2023: 22 de juny.

SOL·LICITUD PISCINA 2023

CONDICONS GRALS TEMP. 2023

NORMATIVA INTERNA DE LA PISCINA

 

cultura@llanars.cat

Llanars - Entitats - Camp de tir

Camp del Tir

Es pot fer ús del Camp del Tir durant els mesos d’estiu i cal AUTORITZACIÓ PRÈVIA.

S’ha de presentar una instància genèrica amb suficient antelació (mínim 5 dies) a través d’aquest enllaç:  Clica aquí per a sol·licitar la reserva     fent constar les dades del sol·licitant, la data que s’hi vol anar i el nombre de persones que participaran a l’activitat. Un cop sol·licitada, l’Ajuntament notificarà a l’interessat amb la corresponent autorització i les taxes a pagar.

Taxes: 2€ per persona (amb un mínim de 20 €) + una fiança de 30 € ( a retornar un cop comprovat l’estat de les instal·lacions i prèvia devolució de les claus) + 5 € de tramitació de l’expedient.

No es permet l’acampada.

Més Informació: cultura@llanars.cat

Pista Poliesportiva i Àrea de Jocs infantil

ORDENANÇA REGULADORA PISTA ESPORTIVA