Llanars - Consistori

REGIDORIES

Agricultura i ramaderia

Regidor: Joan Moret i Roqué

 • Gestió dels comunals
 • Gestió ajuts agricultura (arranjament camins, abeuradors, passos canadencs,…)
 • Organització d’esdeveniments relacionats amb la regidoria
 • Plagues: Seneci del cap, boixos, etc…
 • Gestió del forest públic
 • ADFs
 • Agenda 21

Serveis municipals

Regidor: Josep Buixeda i Pagès

 • Serveis municipals (llum, carrers, espais públics, jardineria,…)
 • Gestió aigües potables
 • Cooperativa
 • Mancomunitat Vall de Camprodon
 • Gestió de l’arxiu documental
 • Noves tecnologies

Educació i Esports

Regidora: Mireia Guillaumes i Vilanova

 • Escoles
 • Gestió dels equipaments esportius
 • Organització d’esdeveniments esportius i d’oci
 • Casal d’estiu

Cultura i Festes

Regidora: Anna Solà i Soy

 • Festes
 • Organització esdeveniments culturals
 • Gestió de la junta del Ball
 • Aula de música

Medi ambient

Regidora: Concepció Carrera i Colom

 • Medi ambient
 • Deixalles: deixalleria
 • Promoció turística
 • Llicència d’activitats
 • Comissió de festes
 • Associacions locals
 • Gestió de les aigües residuals
 • Gestió dels residus

Serveis socials i Salut

Regidora: Anna Torrent i Moret

 • Habitatge social
 • Salut
 • Gent gran