REGIDORIES

Agricultura i ramaderia

Regidor: Xavier Blanch i Genís

 • Gestió dels comunals
 • Gestió ajuts agricultura (arranjament camins, abeuradors, passos canadencs,…)
 • Organització d’esdeveniments relacionats amb la regidoria
 • Plagues: Seneci del cap, boixos, etc…
 • Gestió del forest públic
 • ADFs
 • Agenda 21

Serveis municipals

Regidor: Daniel Palomeras i Morer

 • Serveis municipals (llum, carrers, espais públics, jardineria,…)
 • Gestió equipamentrs esportius
 • Gestió aigües potables
 • Gestió de l’arxiu documental
 • Camins, rutes BTT, Fonts

Educació i Esports

Regidores: Mireia Guillaumes i Vilanova i Pilar Badia i Lara

 • Escoles: Les Moreres, ZER, Institut
 • Organització d’esdeveniments esportius i d’oci. Pista de gel
 • Casal d’estiu

Cultura i Festes

Regidores: Mireia Guillaumes i Vilanova i Pilar Badia i Lara 

 • Festes
 • Organització esdeveniments culturals
 • Comissió de festes
 • Gestió de la junta del Ball
 • Aula de música

Medi ambient i Noves tecnologies

Regidora: Anna Sanchez i Domènech

 • Medi ambient
 • Deixalles: deixalleria
 • Promoció turística
 • Llicència d’activitats
 • Gestió de les aigües residuals
 • Gestió dels residus
 • Noves tecnologies

Serveis socials i Igualtat

Regidora: Marta Ferrando i Gustà

 • Temes socials
 • Associacions locals
 • Salut
 • Gent gran
 • Polítques de gènere