La situació de Llanars

El municipi de Llanars, adscrit a la comarca del Ripollès, afronta amb Camprodon, Molló, Setcases i Vilallonga de Ter. El terme té una extensió de 24,80 km2; l’any 1965 va perdre, per decret i en benefici de Camprodon, 0,36 km2 corresponents al passeig de Francesc Maristany. Al nord del municipi hi ha el cim de més altitud, puig Sistra (1985 m); fa de partió amb Setcases i Molló. Al nord-est, des de la collada de la Fembra Morta (1767 m) fins al puig Moscós (1740 m) s’estableix la línia divisòria amb Molló i Camprodon. El coll Sobiràs i la Serra de Freixenet marquen a l’est els límits amb Molló i Camprodon. Al sud té el municipi de Camprodon i la Serra Cavallera. A l’oest, el coll de Lliens (1896 m) fa de partió amb Setcases, el puig de les Agudes (1975 m) estableix els límits amb Setcases i Vilallonga de Ter, i el collet dels Homes Morts ho fa amb el municipi de Vilallonga. El poble de Llanars, situat a 983 m d’altitud, és el nucli de població més important del municipi; s’estén entre la riera de Feitús i el riu Ter. A més, en el terme municipal hi ha els veïnats, formats per masos dispersos, de Feitús i Espinalba; el primer està situat a la capçalera de la riera de Feitús, a 1200 m d’altitud. Espinalba és en el vessant nord de la Serra Cavallera, a més de 1000 m d’altitud. La carretera comarcal GI-5264, que uneix les poblacions de Camprodon i Setcases, transcorre pel bell mig de Llanars. Una carretera rural permet arribar a Feitús i una altre a Espinalba. Llanars forma part de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon des de la creació d’aquesta entitat l’any 1978. Eclesiàsticament està adscrit al bisbat de Vic, si bé fins a 1956 va dependre del de Girona. En l’àmbit judicial pertany al Jutjat de 1ª Instància de Ripoll des de 1989.
Distàncies quilomètriques des de Llanars fins a:

Població // Distància
Camprodon // 2,1 Km
Setcases // 8,8 Km
Ripoll // 26,2 Km
Olot // 33,9 Km
Besalú // 48,2 Km
Girona // 80,1 Km
Barcelona // 131,4 Km
Lleida // 217,6 Km
Tarragona // 221,6 Km

Mapa del Ripollès