Consells pràctics de l’Agència de Residus de Catalunya sobre prevenció i gestió dels residus domèstics durant la situació originada pel COVID19 en l’etapa de desescalada

En la situació en la què ens trobem com a conseqüència del COVID19, convé que la ciutadania tingui present alguns consells pràctics per a prevenir i gestionar els residus domiciliaris durant l’etapa de desescalada: Cal continuar posant especial atenció a les activitats de prevenció i consum responsable de forma que es minimitzi la generació de residus. En particular,…

VIOLÈNCIA MASCLISTA DURANT EL CONFINAMENT

L’Institut Català de les Dones posa a disposició de la ciutadania un seguit de documents divulgatius amb recomanacions, serveis i noves ajudes per fer front a la violència masclista en la situació de crisi sociosanitària actual, ja siguis directament una dona que travessa una situació de violència masclista, una persona del seu entorn més immediat o una persona professional del…