CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS-SUBVENCIO NOMINATIVA PER A ACTIVITATS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

El Consell Comarcal del Ripollès, per Resolució de Presidència de 5 d’abril de 2023, atorga a l’Ajuntament de Llanars la següent subvenció nominativa: Número d’expedient: 2291/2022 Nom del beneficiari: Ajuntament de Llanars NIF del beneficiari: P1709800E Objecte de la subvenció: Redacció dels projectes de millora del sistema viari: projecte d’ordenació i pacificació dels punts de…