Podeu consultar el seguiment actualitzat el PLA ALFA al següent enllaç:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents-rurals/pla-alfa/