Aquest any 2018, l’Ajuntament de Llanars, ha realitzat tot un seguit d’inversions per millorar i completar la maquinaria de que disposa.

MÀQUINA MULTIÚS

S’ha adquirit una màquina multiús que millorarà substancialment l’eficiència en l’execució de tot tipus de treballs per part del personal de la brigada de l’Ajuntament alhora que permetrà reduir la despesa de contractació externa. El cost final de la màquina ha estat de 50.011,85 euros.

Aquesta inversió ha estat possible mercès a la col·laboració econòmica de la Presidència de la Diputació de Girona, que ens ha atorgat una subvenció per import de 45.846,00 euros, que representa un percentatge de més del  90% del cost de la màquina.

MÀQUINA LLEVANEUS

A conseqüència dels episodis de nevades d’aquest any 2018 i per tal de facilitar a la brigada municipal la neteja de neu de voreres i carrers estrets ha estat necessari adquirir una màquina llevaneus amb turbina de funcionament manual, que ha representat una inversió de 5.200,00 euros. Per finançar aquesta màquina es sol·licitarà una subvenció a la Diputació de Girona dins la convocatòria de subvencions per actuacions municipals per nevades per a l’exercici 2018.

MÀQUINA TALLAGESPA

La màquina tallagespa de que disposàvem fins ara es troba molt deteriorada amb continues avaries i reparacions i fins el punt que hi ha dificultat per trobar recanvis, això ha fet necessària la seva substitució i adquisició d’una de nova. El cost d’aquesta nova tallagespa ha estat de 17.666,00 euros.