Subvencions per actuacions municipals motivades pel temporal Glòria

Per resolució d’alcaldia de 27 de juliol de 2020 es va sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció dins la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 8 de setembre de 2020, es resol la convocatòria i s’atorga a Llanars el següent ajut:

Actuacions

Pressupost

Subvenció

Reparació de diversos desperfectes a les infraestructures del terme municipal de Llanars, carretera de Feitús, carretera d’Espinalba i camí de Forcarà.

51.433,65

33.975,05

 

Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 20 d’octubre de 2020, es resol la modificació de la resolució anterior en el sentit de modificar l’import de despesa a justificar fixant-lo en 35.763,21 euros.