Subvencions: Campanya del Pla a l’Acció 2020-2021

L’any 2020 es van sol·licitar a la diputació de Girona les subvencions del Programa “Del Pla a l’Acció” 2020-2021, Línia 1, pel finançament del servei de comptabilitat i gestió energètica, i Línia 3, amb destí a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic consistent en la substitució de lluminàries a diversos carrers.

La la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre les convocatòries i es van atorgar a Llanars els següents ajuts: