Dissabte 20 d’abril de 2019

El 1r Concurs de Pintura Ràpida “Pintem el nostre poble” està patrocinat per l’Ajuntament de Llanars. Els organitzadors han esmerçat esforç i molta il·lusió per instituir inicialment un concurs que es pugui repetir anualment.

CONCURSANTS
La inscripció és gratuïta i els concursants hauran d’atenir-se a les següents bases. Han de comunicar amb antelació la seva participació al concurs mitjançant correu electrònic a cultura@llanars.cat o al Tel. 972 74 03 61.

TEMA
Lliure: Indrets i paisatges de Llanars i del seu entorn.

PROCEDIMENT
Lliure: oli, aquarel·la, acrílic, dibuix, etc.

OBRES
Una per concursant.
Mida: lliure.
Les obres seran lliurades sense signar.

PREMIS
1r. Premi: 700 €
2n. Premi: 500 €
3r. Premi. Especial Aquarel·la Memorial E. González Ferrer: 300 €

Premi Infantil (fins a 12 anys inclòs)
1r Premi: lot de material de dibuix.
2n Premi: lot de material de dibuix.
Hi haurà un obsequi per a la resta de participants de la categoria infantil.
Els Premis infantils estaran concedits per FONTFREDA ART d’Olot.

NOTA IMPORTANT
Si alguna aquarel·la, a judici del jurat, mereix el 1r. o 2n. Premi, serà aquest el que obtindrà. Al següent guardonat se li atorgarà el premi especial aquarel·la. (Premis no acumulables).

REGISTRE
El dissabte 20 d’abril a partir de les 8 i fins a 9:30h. del matí, a l’entrada de l’Ajuntament, seran segellats els suports i les teles, que seran en blanc o fons campit uniformement a un sol color. Els concursants ompliran un full (amb el mateix número que els suport) amb les seves dades personals. Les obres hauran de ser lliurades, sense signar, a l’Ajuntament fins a 12:30h. improrrogable. En un full apart es podrà indicar el preu en el cas de destinar-les a la venda.

Si el suport és de paper, es podran segellar i utilitzar-ne un màxim de tres i l’autor de l’obra escollirà una segons el seu criteri. Això és important per a les obres realitzades amb aquarel·la, tinta i especialment en la categoria infantil.

JURAT
Estarà format per persones de reconeguda solvència, de Llanars i de fora. La votació serà secreta i el resultat serà inapel·lable.

LLIURAMENT DE PREMIS
El mateix dissabte 20 d’abril a les 14h., un cop el jurat hagi emès el veredicte.

NOTA:

  • Les obres premiades restaran en propietat dels patrocinadors que han concedit els premis.
  • El sol fet de prendre part en el concurs pressuposa l’acceptació de les bases.
  • Qualsevol dubte que pogués sorgir, serà resolt pels organitzadors i pel Jurat.
  • El mal temps, si es produís, no serà motiu per a la suspensió del concurs.
  • L’obra guanyadora serà la imatge de la portada i el cartell de la propera edició del concurs.
  • L’organització posarà la màxima atenció en la conservació de les obres, declinant tota responsabilitat que se’n pogués derivar durant el transcurs del concurs.

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES
Les obres no premiades es podran retirar un cop concedits els premis.

Descarrega aquí les bases.