RELACIÓ DE SUBVENCIONS ATORGADES A L’AJUNTAMENT DE LLANARS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2018