Per decret d’alcaldia de 30 d’abril de 2021 es va sol·licitar a Dipsalut una subvenció per finançar les despeses derivades del servei de socorrisme de la piscina municipal de Llanars.

Per acord del Consell Rector de Dipsalut, en sessió 2021/07, de 6 de juliol de 2021, es resol la convocatòria i s’atorga a Llanars els següent ajut:

Actuació
SOCORRISME A LA PISCINA MUNICIPAL, EXERCICI 2021

Pressupost total de l’activitat:  9.428,56 €
Subvenció:  2.495,29 €