DIPUTACIO DE GIRONA

 Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020

Línia: Inversions. Expedient 2020/868

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 16 de juny de 2020, es va resoldre la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultura, any 2020, assignant-se a la Línia d’inversions una subvenció de 13.616,35 euros.

L’Ajuntament, en data 15 de juny de 2021 va sol·licitar un canvi de destí de la subvenció, el que es va acceptar per part de la Diputació per acord de la Junta de Govern de 20 de juliol de 2021.

La nova actuació de destí es detalla a continuació:

Actuació Pressupost Subvenció
Inversió: Adequació d’un recinte per a caixer automàtic 43.092,23 13.616,35