SEU ELECTRÒNICA I TRANSPARÈNCIA

e-FACT

Facturació electrònica

  • Bústia de lliurament de factures: eFACT accedir/acceder
  • Enllaç al manual d’usuari de la bústia de lliurament de factures: accedir/acceder
  • Guia de suport a l’intercanvi de factures en format EDIFACT / Guia de soporte a intercanvio de factures en formato EDIFACT Català / Castellano

e-TAULER

BOPG

(Google Chrome no compatible amb el servei RSS)

e-TRAM

Tràmits municipals

Validació de documents emesos

Relació de proveïdors

Clica aquí per descarregar-te la relació de proveïdors RDL 4/2012

Perfil del contractant

SITMUN, Sistema d’Informació Territorial Municipal

CONVOCATÒRIA DE PLENS

Convocatòries de sessions del Ple

Actes de Ple

  • Acta del Ple Municipal del dia 15 de juny de 2018

INFORMACIÓ AL CONTRIBUENT

Impostos i taxes

Consorci Cerdanya-Ripollès
C. Progrés, 22
17500 – Ripoll
Telèfon: 972 700 900 – 972 700 146 Fax: 972 700 913
e-mail: recaptacio@cerdanyaripolles.cat
web: Oficina virtual de recaptació
Impostos a pagar: Vehicles, IBI Urbana i Rústica, Escombraries i IAE.
L’horari del Consorci és: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.
Sistemes de pagament – Efectiu – Xec conformat – Transferència bancària – Banca electrònica

Terminis de cobrament

Períodes de cobrament de l’exercici 2018: Calendari
1r període de cobrament (1 de febrer a 3 d’abril) – Anunci

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica

2n període de cobrament (16 d’abril al 2 de juliol) – Anunci

  • IBI Urbana
  • IBI Rústica
  • Escombreries

3r període de cobrament (17 de setembre a 19 de novembre) – Anunci

  • IAE

Servei d’aigua

GIACSA
Plaça de l’Om, 3
17869 – Llanars
Horari d’atenció al Públic:
Els divendres de 11:30 h. a 13:15 h.
Telèfons: 900 818 482 / 938 722 002
Impostos a pagar: Aigua
Facturació: Trimestral
Analítiques de l’aigua de consum a Llanars

Cementiri municipal

Ajuntament de Llanars
Pl. de l’Om, 3
17869 – Llanars
Telèfon: 972 740 361
Fax: 972 741 390
Impostos a pagar: TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

DIVERSOS

Oferta pública

Icar

Estadística municipal

Qualitat de vida

Activitat econòmica

Mercat del treball

Fons de cooperació local