SEU ELECTRÒNICA I TRANSPARÈNCIA

e-FACT

Facturació electrònica

  • Bústia de lliurament de factures: eFACT accedir/acceder
  • Enllaç al manual d’usuari de la bústia de lliurament de factures: accedir/acceder
  • Guia de suport a l’intercanvi de factures en format EDIFACT / Guia de soporte a intercanvio de factures en formato EDIFACT Català / Castellano

e-TAULER

BOPG

(Google Chrome no compatible amb el servei RSS)

e-TRAM

Tràmits municipals

Validació de documents emesos

Relació de proveïdors

Clica aquí per descarregar-te la relació de proveïdors RDL 4/2012

Perfil del contractant

SITMUN, Sistema d’Informació Territorial Municipal

CONVOCATÒRIA DE PLENS

ANUNCIS

INFORMACIÓ AL CONTRIBUENT

Impostos i taxes

Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès
C. Progrés, 22
17500 – Ripoll
Telèfon: 972 700 900
e-mail: recaptacio@cerdanyaripolles.cat
web: cerdanyaripolles.cat   –> En l’apartat de Tràmits es pot sol·licitar domiciliacions bancàries, fraccionaments i ajornaments, certificats de pagament, identificar l’infractor de les denúncies de trànsit, efectuar queixes i suggeriments,…etc.

Impostos a pagar: Vehicles, IBI Urbana i Rústica, Escombraries i IAE.

L’horari del Consorci és: De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores. Des de l’11 de setembre fins al 31 de maig també obert el dimarts de 16h. a 19h.

Sistemes de pagament – Efectiu – Xec conformat – Transferència bancària – Banca electrònica

Terminis de cobrament

Períodes de cobrament de l’exercici 2020
1r període de cobrament (3 de febrer a 3 d’abril) – Davant la situació d’excepcionalitat que s’està vivint en relació al Coronavirus Covid-19, la recaptació dels tributs DEL 1R PERÍODE DE COBRAMENT s’ha AMPLIAT FINS EL 30 D’ABRIL DE 2020. 

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica

2n període de cobrament (15 d’abril al 30 de juny) – La recaptació dels tributs DEL 2N PERÍODE DE COMBRAMENT s’ha AMPLIAT FINS EL 14 DE SETEMBRE DE 2020.

  • IBI Urbana
  • IBI Rústica
  • Escombraries

Els rebuts domiciliats es cobraran el 13 de juliol (escombraries) i el 13 d’agost (IBI Urbana, IBI Rústica).

3r període de cobrament (15 de setembre a 16 de novembre) – La recaptació  DEL 3R PERÍODE DE COMBRAMENT s’ha AMPLIAT FINS EL 30 DE NOVEMBRE DE 2020.

  • IAE

Els rebuts domiciliats es cobraran el 13 de novembre.

Servei d’aigua

GIACSA
Plaça de l’Om, 3
17869 – Llanars
Horari d’atenció al Públic:
Els divendres de 11:30 h. a 13:15 h.
Telèfons: 900 818 482 / 938 722 002
Impostos a pagar: Aigua
Facturació: Trimestral
Analítiques de l’aigua de consum a Llanars

Cementiri municipal

Ajuntament de Llanars
Pl. de l’Om, 3
17869 – Llanars
Telèfon: 972 740 361
Impostos a pagar: TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

DIVERSOS

Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès

Oferta pública

Medi ambient

Deixalleria de Camprodon
Carretera de Molló (c-38 km 12.3)
Horari: dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge: de 10:00h a 14:00h

Serveis Socials

Calendari Serveis Socials

Registre civil

Tauler d’anuncis

Estadística municipal

Qualitat de vida

Activitat econòmica

Mercat del treball

Fons de cooperació local