1.TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
L’Ajuntament informa als usuaris sobre els punts establerts a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), relatius al tractament de les dades recollides en aquesta lloc web:
•    El tractament de les dades personals, recollides a través de formularis del lloc web, tenen com a finalitat el tractament de la relació que en el seu cas s’estableixi amb l’usuari, així com el desenvolupament de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del Ajuntament de Llanars. La finalitat del tractament i altra informació destinada al compliment de l’article 5 de la LOPD s’indicarà a l’Avís de Protecció de Dades establert a cadascun dels formularis establerts.
•    La informació de caràcter personal que pugui ser enviada mitjançant correus electrònics de contacte disponibles a la pàgina, serà incorporada a un fitxer titularitat de l’Ajuntament, amb la finalitat de gestionar la petició d’informació, queixa o suggeriment o tràmit administratiu realitzat mitjançant aquest mitjà.
•    L’Ajuntament ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives, així com els nivells de seguretat exigits legalment d’acord al que disposa LOPD i les normes que la desenvolupen.
•    Els titulars de les dades podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la citada llei, enviant un escrit a: Ajuntament de Llanars – Pl. de l’Om, 3  – 17869 Llanars (Girona), indicant a l’assumpte: Ref. Protecció de Dades.
2.RECOLLIDA DE DADES DE MENORS
L’Ajuntament no autoritza als menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals , ja sigui omplint els formularis web per a la sol·licitud de serveis, de contacte o mitjançant correus electrònics.
Així doncs, els qui facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys. En relació a la recollida de dades de menors d’edat, amb edat compresa entre els 14 i els 18 anys, l’Ajuntament, en cap cas, recollirà dades econòmiques o relatives a altres membres de la família sense el consentiment de les persones titulars dels mateixos.
3.IMATGES DEL LLOC WEB
L’Ajuntament, a través del seu lloc web, ofereix informació sobre esdeveniments, activitats, etc. que suposen la participació de la ciutadania. En determinades ocasions, la informació facilitada s’acompanya de fotografies i vídeos en els que es poden visualitzar persones identificades o identificables que, formant part de la divulgació de la notícia o esdeveniment, no es difonen de manera intencionada.
En cas que l’usuari es reconegui en alguna d’aquestes fotografies i no desitgi aparèixer en les mateixes, ens ho pot comunicar mitjançant l’adreça web: ajuntament@llanars.cat, adjuntant còpia del document acreditatiu de la seva identitat, i referenciant l’apartat del lloc web en el que es troba la imatge o el vídeo en el que apareix. En el cas de menors de 14 anys, la sol·licitud l’haurà de realitzar el pare, mare o tutor legal del menor.

Ajuntament de Llanars.