Temporada 2022: del 22 de juny al 4 de setembre de 2022
Horari: de 10:00h – 19:00h

Clica aquí per veure els preus de la temporada 2022

L’Abonament es farà a les oficines de l’Ajuntament de Llanars en horari de 9:00h a 14:30h de dilluns a divendres.

Es pot sol·licitar amb antelació enviant el formulari de sol.licitud complimentat fotografia/es, còpia/es de DNI de l’interessat/s i justificant de pagament al correu electrònic: cultura@llanars.cat

Número de compte per fer transferència:  ES49 0081 1719 0500 0104 3307

L’Adquisició de l’entrada o de l’abonament de temporada implica el coneixement i acceptació de les condicions establertes per l’Ajuntament, i l’obligatorietat a complir amb les normes de funcionament i seguretat internes de les instal·lacions i de la que sigui d’aplicació, incloent les directrius i instruccions del personal de la piscina.

 

Clica aquí per veure les condicions de la Piscina Municipal de Llanars Temporada 2022

Clica aquí per accedir al formulari de sol·licitud temporada 2022