TORN D’ACCÉS A LA PISCINA MUNICIPAL

S’ha instal·lat un torn a l’entrada de la piscina municipal per facilitar el control d’accés al recinte. Aquest element permet l’entrada i sortida de la piscina mitjançant empremta digital. El seu cost total ha estat de 8.441,80 euros.

ROBOT PER A LA NETEJA DEL VAS DE LA PISCINA

Per tal de mantenir la piscina en condicions òptimes, i atenent que el robot de que disposàvem per a la neteja del vas està obsolet, s’ha adquirit un nou robot per un cost total de 3.962,33 euros.

MITGES CANYES PER A RETIRADA DE NEU

Les dues mitges canyes permetran substituir les existents que es troben obsoletes i realitzar els treballs de retirada de neu dels veïnats disseminats amb totes les garanties. El seu cost és de 7.381,00 euros.

La Diputació de Girona ens ha atorgat una subvenció pel seu finançament per import de 5.544,07 euros, que representa un 75% del seu cost

EINES DE JARDINERIA

 Per tal de completar la maquinària i utillatge de la brigada municipal per a manteniment de jardins i zones verdes s’ha adquirit:
– Aparell tèrmic per desherbar per import de 2.468,40 euros
– Un Kit de podar mes moladora per import de 1.525,49 euros

EQUIPAMENTS D’OFICINA INFORMÀTICS

Per tal de renovar i completar els equips de processament de la informació s’ha invertit un import de 4.003,84 euros en l’adquisició de:

2 Ordinadors (oficines i alcaldia)
1 Projector per la sala de sessions de l’Ajuntament
1 Plastificadora

La Diputació de Girona ens ha atorgat una subvenció de 741,63 euros per la renovació de maquinari informàtic.

Per poder garantir la distància de seguretat a les oficines de l’Ajuntament s’han adquirit unes pantalles de metacrilat.

MOBILIARI URBÀ

Per completar el mobiliari urbà de que disposa al municipi s’han adquirit:

  • Un pack de 5 taules de pícnic, per substituir les existents fetes malbé, que ha representat un cost de 1.162,54 euros.
  • Dos bancs de fusta pel preu de 583,78 euros. La Diputació de Girona ens subvenciona un import de 353,47 que representa un 60,55 % del seu cost.
  • Cartellera amb un plànol del municipi de 1.200,04€.
  • Jocs infantils que es troben a l’espai lliure situat entre l’Avinguda de Les Saletes i el carrer Font d’en Rafel per 256,50 €.

També s’han adquirit dues carpes per un cost de 2.625,82€.