Accés i sortida dels col·legis electorals
Organització de la cua:
-La cua es farà al pati de l’escola, cal respectar la distància d’1,5 metres i és obligatori fer ús de la mascareta.
-No es permetrà sortir de la fila per recollir paperetes, o avançar-se fins a l’interior del centre.

Només podrà accedir al centre de votació la persona que ha de votar, sense acompanyant excepte que el requereixi per a la pròpia assistència.

Vot a mesa electoral:
Els votants mostraran als membres de la mesa el seu document oficial d’identificació, de tal manera que els membres de la mesa no hagin de tocar el document.
-Els membres de la mesa no tocaran el sobre de votació, però sí seran els que retiraran el paper que tapa l’urna. Si és necessari, indicaran al votant que mostri el sobre per comprovar que hi ha un únic. Els votants situaran el vot a l’interior de l’urna.
Els votants no es retiraran la mascareta a excepció de que la mesa li requereixi fer-ho de forma puntual per a facilitar la seva identificació.

Procediment de vot:
-Es recomana a la ciutadania votar segons una distribució de franges d’acord a la situació sanitària personal.
La distribució dels votants per franges és la següent:
-De 09.00h a 12.00h: Els col·lectius de risc.
-De 12.00h a 19.00h: Els votants no pertanyents als col·lectius de risc o en quarantena.
-De 19.00h a 20.00h: Els col·lectiu de persones en quarantena – contagiats, contactes estrets i sospitosos.
Es recomana dur el vot preparat de casa per minimitzar el temps d’estada dins el local electoral així com evitar tocar qualsevol tipus de material.
-Les persones contagiades, contactes estrets i sospitosos hauran de dur un certificat de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 o document equivalent vigent amb la finalitat única de trencar el confinament obligatori per exercir el seu dret a vot. L’autoritat competent els podrà demanar la seva presentació.

Vot per correu:
-Es recomana l’ús del procediment de vot per correu.
-La sol·licitud de vot per correu es pot fer per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut (DNIe, idCat, etc), a través del web Correos.es
-En cas de desplaçar-se a l’oficina de Correus per tramitar la sol·licitud de vot de manera presencial, s’ha habilitat l’opció de demanar cita prèvia des del web i app de Correus o per telèfon.