Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2019

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 7 de maig de 2019 es van atorgar a Llanars les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per un import total de 47.772,63 euros, amb el següent desglossament:

La inversió d’Arranjament del clavegueram del carrer del Molí tenia un pressupost de 29.353,47 euros, essent la subvenció del 100% del cost. Les obres es van contractar per 29.000,00 euros i per això l’Ajuntament, en data  21 de juny de 2019, va sol·licitar a la Diputació de Girona un canvi de destí de la diferencia 353,47 euros per aplicar-la al finançament de la inversió d’adquisició de mobiliari urbà, concretament dos bancs de fusta.