L’Ajuntament va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona dins la convocatòria de subvencions del Fons econòmic de caràcter extraordinari, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió de 19 d’abril de 2022.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 5 de juliol de 2022 s’atorga a Llanars la subvenció sol·licitada, per un import total de 21.933,38 euros, amb les següents característiques:

CONCEPTE SUBVENCIÓ                                                                          IMPORT SUBVENCIÓ

Inversions:
Adequació recinte per a caixer automàtic                                                                  21.933,38