Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020

Per resolució d’alcaldia de 16 de març de 2020 es van sol·licitar a la Diputació de Girona les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultura, any 2020.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 16 de juny de 2020, es resol la convocatòria i s’atorguen a Llanars els següents ajuts:

Actuacions Pressupost Subvenció
Despeses corrents en:
Enllumenat públic i Conservació i reparació de vies públiques
27.000,00 25.000,00
Inversió:
Recuperació de la Font de la Badia i del pou del Ter

35.494,55

13.616,35
Actuacions en camins 1.778,00 1.600,00
Despeses culturals 7.200,00 6.814,65
Noves tecnologies 741,63 741,63
Total subvencions FCEC 2020 47.772,63