Subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2020

Per resolució d’alcaldia de 5 de febrer de 2020 , l’Ajuntament de Llanars es va acollir a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per actuacions en matèria forestal, amb l’objectiu de finançar l’actuació de Substitució de filat espinós a la forest “Feitús” i per a la recuperació de pastures a Espinalba.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 7 de juliol de 2020, va resoldre la convocatòria i ens va atorgar la següent subvenció:

Substitució de 1154 metres de filat ramader – 1.498,94 €

Recuperació de pastures: estassada manual amb trituració de restes en 1,65 ha i tallada d’arbrat en 0,67 ha – 2.134,50 € 

Les actuacions han estat realitzades i el seu cost final ha estat de 4.844,59 €