Subvencions per actuacions municipals per nevades 2020

Per resolució d’alcaldia de 12 de juny de 2020 es van sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció dins la convocatòria de subvencions per actuacions municipals per nevades, exercici 2020, per a cobrir despeses corrents derivades de treballs de retirada de neu, subministrament de potassa i reparació, manteniment i conservació de la maquinària.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 4 d’agost de 2020, es resol la convocatòria i s’atorga a Llanars els següent ajut:

Actuació
DESPESES CORRENTS:
Treballs de retirada de neu, subministrament de potassa i reparació, manteniment i conservació de la maquinària:

Pressupost: 5.789,28€

Subvenció: 3.406,04€