Subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2019

Per resolució d’alcaldia de 20 de febrer de 2019, l’Ajuntament de Llanars es va acollir a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per actuacions en matèria forestal, amb l’objectiu de finançar l’actuació de “Millora i manteniment d’infraestructures i instal·lacions per al foment de la ramaderia extensiva”, amb arranjament de filats ramaders a les muntanyes de Feitús i Espinalba i subministrament de mànega ramadera per a la muntanya de Feitús, per un pressupost total de 4.991,58 euros, IVA inclòs.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, per acord de 30 de juliol de 2019, va resoldre la convocatòria i ens va atorgar la següent subvenció:

Les actuacions han estat realitzades i el seu cost final ha estat de 5.177,42 euros.