Subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional,

Per resolució del President de la Diputació de Girona de 18 de juliol de 2019  es resol la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional, anualitat 2019, amb atorgament al municipi de Llanars de les següents subvencions:

Ambdues subvencions representen un percentatge del 22,51 % sobre el cost de cadascuna de les actuacions