Subvencions per actuacions municipals per nevades 2021

Per resolució d’alcaldia de 13 de maig de 2021 es va  sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció dins la convocatòria de subvencions per actuacions municipals per nevades, exercici 2021, per a cobrir despeses corrents derivades de treballs de retirada de neu, subministrament de potassa i reparació, manteniment i conservació de la maquinària.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 20 de juliol de 2021, es resol la convocatòria i s’atorga a Llanars el següent ajut:

Actuació

DESPESES CORRENTS:

Treballs de retirada de neu, subministrament de potassa i reparació, manteniment i conservació de la maquinària:

Pressupost: 7.900,66 €
Subvenció: 4.116,62€