Subvenció de concessió directa per a despeses municipals extraordinàries

Per resolució d’alcaldia de 5 de febrer de 2021 es va sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de concessió directa per a despeses municipals extraordinàries del Servei d’Assistència i Cooperació Municipal.

Per resolució del President de la Diputació de Girona, de 13 de maig de 2021, es concedeix al municipi de Llanars la subvenció que tot seguit s’esmenta:

Actuacions Pressupost Subvenció  Percentatge
Actuacions urgents a l’edifici de la sala de ball de Llanars motivades pel temporal Filomena. 40.298,48 38.283,56 95%