Subvenció exclosa de concurrència per a la millora de les infraestructures i equipaments municipals

Per resolució d’alcaldia de 21 de gener de 2021 es va sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de concurrència pel finançament del projecte de millora de les infraestructures i equipaments municipals, que inclou dues actuacions: Coberta de la pista poliesportiva de Llanars i Implantació de la xarxa de clavegueram al Riberal de Feitús, actuacions que també tenim incloses dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

El President de la Diputació de Girona, per resolució de 26 de febrer de 2021,  concedeix al municipi una subvenció per import de 75.000,00 euros