Subvencions per el suport econòmic per finançar les despeses derivades del funcionament dels consultoris locals 2020

Per resolució d’alcaldia de 19 de febrer de 2020 es va sol·licitar a Dipsalut una subvenció per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local de Llanars i sol·licitar una subvenció del 100% de la despesa.

Per acord del Consell Rector de Dipsalut, de 16 de juliol de 2020, es resol la convocatòria i s’atorga a Llanars els següent ajut:

Actuació
DESPESES CORRENTS DERIVADES DEL CONSULTORI LOCAL DE LLANARS, EXERCICI 2020

Pressupost total de l’activitat:: 2.324,53€
Subvenció: 1.794,11 €