Per resolució de la Directora General del Departament d’Accio Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de 6 de maig de 2022, s’atorga a l’Ajuntament de Llanars l’ajut a la gestió forestal sostenible 2021, pels conceptes següents:

Expedient RI33110921 – Annex 3 xarxa viària per a la gestió de boscos, per import de 7.716,80 euros d’acord al següent desglossament:

DARP – ————–    4.398,58 €

FEADER————-    3.318,22 €