llanars-regidors-2016

REGIDORIES

Urbanisme i promoció econòmica

Regidor: Jordi Llongarriu i Canal

   • Disciplina urbanística
   • Serveis turístics
   • Habitatge social
   • Indústria, tallers, comerços, activitats industrials
   • Llicències d’activitats

Agricultura, ramaderia i Medi Ambient

Regidor: Joan Moret i Roqué

   • Gestió dels comunals
   • Gestió ajuts agricultura (arranjament camins, abeuradors, passos canadencs,…)
   • Organització d’esdeveniments relacionats amb la regidoria
   • Gestió de les aigües residuals
   • Gestió dels residus
   • Gestió del forest públic
   • ADFs
   • Agenda 21

Serveis municipals

Regidor: Josep Buixeda i Pagès

   • Serveis municipals (llum, carrers, espais públics, jardineria,…)
   • Gestió aigües potables
   • Cooperativa
   • Mancomunitat Vall de Camprodon
   • Gestió de l’arxiu documental
   • Noves tecnologies

Educació i Esports

Regidora: Mireia Guillaumes i Vilanova

   • Escoles
   • Gestió dels equipaments esportius
   • Organització d’esdeveniments esportius i d’oci

Cultura i Festes

Regidor: Joan Solé i Guitart

   • Festes
   • Organització esdeveniments culturals
   • Gestió de la junta del Ball
   • Associacions locals

Serveis socials

Regidora: Anna Maria Solé Costa

BOP-ANUNCI DE DELEGACIÓ DE COMPETENCIES