REGIDORIES

Agricultura, ramaderia i Medi Ambient

Regidor: Joan Moret i Roqué

 • Gestió dels comunals
 • Gestió ajuts agricultura (arranjament camins, abeuradors, passos canadencs,…)
 • Organització d’esdeveniments relacionats amb la regidoria
 • Gestió de les aigües residuals
 • Gestió dels residus
 • Gestió del forest públic
 • ADFs
 • Agenda 21

Serveis municipals

Regidor: Josep Buixeda i Pagès

 • Serveis municipals (llum, carrers, espais públics, jardineria,…)
 • Gestió aigües potables
 • Cooperativa
 • Mancomunitat Vall de Camprodon
 • Gestió de l’arxiu documental
 • Noves tecnologies

Cultura i Festes

Regidor: Joan Solé i Guitart

 • Festes
 • Organització esdeveniments culturals
 • Gestió de la junta del Ball
 • Associacions locals

Educació i Esports

Regidora: Mireia Guillaumes i Vilanova

 • Escoles
 • Gestió dels equipaments esportius
 • Organització d’esdeveniments esportius i d’oci

Serveis socials i Salut

Regidora: Anna Maria Solé Costa

Turisme

Regidora: Natàlia Vila Colomer

BOP-ANUNCI DE DELEGACIÓ DE COMPETENCIES