Urbanisme

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Subvenció de concessió directa per a despeses municipals extraordinàries Per resolució d’alcaldia de 5 de febrer de 2021 es va sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de concessió directa per a despeses municipals extraordinàries del Servei d’Assistència i Cooperació Municipal. Per resolució del President de la Diputació de Girona, de 13 de maig de [...]

julio 8th, 2021|Categories: Notícies, Urbanisme, Urbanisme 19|

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Subvenció exclosa de concurrència per a la millora de les infraestructures i equipaments municipals Per resolució d’alcaldia de 21 de gener de 2021 es va sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de concurrència pel finançament del projecte de millora de les infraestructures i equipaments municipals, que inclou dues actuacions: Coberta de la pista [...]

julio 8th, 2021|Categories: Notícies, Urbanisme, Urbanisme 19|

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2021 Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 4 de maig de 2021 es van atorgar a Llanars les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2021, per un import total de 47.794,97 euros, amb el [...]

OBRES

CEMENTIRI MUNICIPAL L’any 2019 es va tramitar un expedient per fer arranjaments al mur del cementiri municipal. L’arquitecta municipal va redactar la memòria valorada “OBRES D’ARRANJAMENT DE LA ZONA POSTERIOR DEL CEMENTIRI MUNICIPAL” per import de 13.544,43 euros IVA inclòs. Les accions efectuades varen ser; tallar els arbres del costat del mur, enderrocar i netejar la [...]

mayo 5th, 2021|Categories: Revista de l'Om, Urbanisme, Urbanisme 18|

Inversions en maquinària, mobiliari, instal·lacions i utillatge 2019 i 2020

TORN D’ACCÉS A LA PISCINA MUNICIPAL S'ha instal·lat un torn a l’entrada de la piscina municipal per facilitar el control d’accés al recinte. Aquest element permet l’entrada i sortida de la piscina mitjançant empremta digital. El seu cost total ha estat de 8.441,80 euros. ROBOT PER A LA NETEJA DEL VAS DE LA PISCINA Per tal [...]

enero 19th, 2021|Categories: Revista de l'Om, Urbanisme, Urbanisme 18|

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Subvencions per actuacions municipals motivades pel temporal Glòria Per resolució d’alcaldia de 27 de juliol de 2020 es va sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció dins la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 8 de setembre [...]

noviembre 12th, 2020|Categories: Notícies, Revista de l'Om, Urbanisme, Urbanisme 18|

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2020 Per resolució d’alcaldia de 16 de març de 2020 es van sol·licitar a la Diputació de Girona les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultura, any 2020. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de 16 de juny de 2020, [...]

noviembre 11th, 2020|Categories: Notícies, Revista de l'Om, Urbanisme, Urbanisme 18|

DIPUTACIO DE GIRONA

Subvencions per actuacions municipals per nevades 2020 Per resolució d’alcaldia de 12 de juny de 2020 es van sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció dins la convocatòria de subvencions per actuacions municipals per nevades, exercici 2020, per a cobrir despeses corrents derivades de treballs de retirada de neu, subministrament de potassa i reparació, manteniment [...]

agosto 31st, 2020|Categories: Notícies, Revista de l'Om, Urbanisme, Urbanisme 18|

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2019 – Inversions Per decret de la Presidència de la Diputació de Girona de 18/07/2019 es va autoritzar a l’Ajuntament el canvi de destí d’una part de la subvenció inicialment atorgada per a la inversió d’Arranjament del clavegueram del carrer del Molí per destinar-la a [...]

octubre 2nd, 2019|Categories: Notícies, Revista de l'Om, Urbanisme|