El campionat de curses de tardor forma part del programa dels Jocs Esportius Escolars i té l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva regular entre la població infantil. Per aquest motiu, es valora més el compromís i la participació en les diverses proves que no els resultats assolits de forma puntual en alguna de les proves.

Diumenge 27 d’octubre a les 10 del matí al Passeig de Mn. Lluís.

Les inscripcions es realitzaran telemàticament a l’adreça: http://inscripcions.ceripolles.cat i l’abonament de la quota d’inscripció es farà el mateix dia la prova.

Descarrega Informació del Campionat.