Reportatge de TVR

Horaris:

Dilluns:  17:30h – 18:30h (nens i nenes de 3 i 4 anys)

Dimarts: 18:30h – 19:30h (nens i nenes de 7 i 8 anys)

Dijous:    17:30h – 18:30h (nens i nenes de 5 anys)

18:30h – 19:30h (nens i nenes de 6 i 7 anys)

Inscripcions:

Ajuntament de Llanars

cultura@llanars.cat