Reportatge de TVR

Horaris:

Dilluns:     17:30h – 18:30h (nens i nenes de 4 i 5 anys)

                  18:30h – 19:30h (nens i nenes de 13 anys)

Dimarts:  17:30h – 18:30h (nens i nenes de 3 anys)

                    18:30h – 19:30h (nens i nenes de 8 i 9 anys)

Dijous:    17:30h – 18:30h (nens i nenes de 6 anys)

  18:30h – 19:30h (nens i nenes de 7 anys)

Inscripcions:

Ajuntament de Llanars

cultura@llanars.cat