Diumenge, 15 d’agost de 2021

17:00h. – Visita guiada inclosa a l’Esgésia de Sant Esteve i nucli antic. (Sortida: Església de Sant Esteve)
19:00h. – Església de Sant Esteve

CAPELLA DE MINISTRERS

CLAROSCURO. LLUMS I OMBRES DEL SEGLE D’OR

Intèrprets

Delia Agúndez, soprano
Robert Cases, guitarra barroca i tiorba
Carles Magraner, viola da gamba

Programa
Obres de L. Ruyz de Ribayaz, G. Mena, Falconiero, Praetorius, J. Marín, D. Ortiz, J. Arañés, A. Ribera, G. Bataillé, L. de Narváez, A. Mudarra, G. Sanz, S. de Murcia, H. Du Bailly, M. Rofino, G. Stefani, M. Romero i anònims.
Un dels aspectes pictòrics més aparents i meritoris de l’estil barroc és el clarobscur. El present programa es configura al voltant d’aquesta premissa: el pas del Renaixement al Barroc en la música espanyola des de 1500 a 1650 amb una amalgama d’autors i cançoners al voltant de Miguel de Cervantes i el seu clarobscur irònic. En la seva obra trobem una font inesgotable de referències als costums musicals, la dansa i la música de la Península Ibèrica del segle XVI i principis de l’XVII. Constitueixen els seus escrits un compendi d’elements musicals que intensifica accions teatrals, vincula escenes dramàtiques o il·lustra personatges, molts d’ells músics.